Książki elektroniczne

 • E-lokalizator
  Lista czasopism i książek elektronicznych od A do Z (dostępnych w sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego). Obejmuje informację o kolekcjach bieżących, archiwach elektronicznych oraz niektórych zasobach drukowanych dostępnych w sieci UJ CM.

  Do lipca 2018 r. na wybranych komputerach w Bibliotece można korzystać z Interny Szczeklika w wersji elektronicznej - zapraszamy!

 • Wybrane kolekcje książek elektronicznych
  • Access Medicine
   Dostęp do najważniejszych elektronicznych podręczników z różnych dziedzin medycyny
    
  • Access Surgery
   Zestaw 16 książek elektronicznych z dziedziny chirurgii, zawierających szereg rozdziałów nie publikowanych w wersji drukowanej. Dostęp dla 1. jednoczesnego użytkownika.
    
  • BookShelf
   Zestaw książek /podręczników dotyczących biologii, medycyny, biochemii, bioinformatyki (ok. 700 tyt.).
    
  • eBook Academic Collection
   Wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych kilkuset wydawców z całego świata, obejmująca ponad 130 000 tytułów, w tym wiele tytułów z medycyny i nauk pokrewnych.
    
  • ELibrary 
   Kolekcja 33 podręczników w języku polskim wydawnictwa Edra Urban & Partner. Wśród nich: Atlas anatomii Nettera, Chirurgia, Biochemia, Farmakologia, Psychiatria. Dostęp z komputerów zarejestrowanych w UJ, poprzez system HAN.
    
  • Ibuk 
   Dostęp do kilkuset publikacji polskich (gł. podręczników medycznych) w czytelni ibuk.pl. Od kwietnia 2017 r. dostępny jest też Wielki słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford (wymaga zalogowania).
   Zalecamy używanie aktualnej wersji Mozilla Firefox, Google Chrome lub Safari, ew. Internet Explorer od wersji 10.
   Książki wykupione przez Bibliotekę można również czytać przy użyciu komputera domowego po uzyskaniu (w wypożyczalni Biblioteki) specjalnego PIN-u i powiązaniu swojego konta indywidualnego IBUK z Uczelnią.
    
  • MyiLibrary
   14 wybranych podręczników i monografii z wielu specjalizacji i dziedzin medycyny udostępnianych poprzez platformę MyiLibrary. Platforma posiada narzędzia wyszukiwawcze i cross-referencyjne dla wszystkich materiałów zawartych w całej kolekcji. Pozwala na tworzenie ulubionej kolekcji książek, dodawanie własnych notatek do każdej książki i udostępnianie ich innym użytkownikom. Autoryzacja odbywa się poprzez IP komputerów zarejestrowanych w UJ CM.
    

Zobacz również Polecane serwisy