Czasopisma, których redaktorami naczelnymi są pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Alergologia Immunologia

Wydawnictwo Przegląd Lekarski
Prof. dr hab. Krystyna Obtułowicz

 

Archives of Psychiatry and Psychoterapy

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

 

Prof. dr hab.  Jerzy Aleksandrowicz

 

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
Dr Krzysztof Woźniak

 

Bio-Algorithms and Med-Systems

Wydawnictwo de Gruyter
Prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna

 

Endodoncja w Praktyce

Elamed Media Group  

 

Prof. dr hab. Joanna Zarzecka

 

 

 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Wydawnictwo Instytutu Dermatologii  

 

Prof. dr hab. Radosław Śpiewak

 

 

 

Folia Medica Cracoviensia

Wydawnictwo Oddziału PAN
Prof. dr hab. Piotr Thor

 

Gerontologia Polska

Wydawnictwo Via Medica
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

Journal of Clinical Healthcare

Oficyna Wydawnicza „Eskulap"
Prof. dr hab. Zbigniew Kopański

 

Journal of Physiology and Pharmacology

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski

 

Journal of Rare Cardiovascular Diseases

Fundacja Dla Serca w Krakowie
Prof. dr hab. Piotr Podolec

 

Journal of Stomatology

Wydawnictow Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
Prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster

 

Medicina Internacia Revuo

Wydawnictwo Universala Medicina Esperanto Asocio
Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka

 

Medycyna Praktyczna - Neurologia

Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
Dr Marek Bodzioch

 

Medycyna Praktyczna - Stomatologia

Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
Dr hab. Marta Cześnikiewicz-Guzik, [Maciej Żarow]

 

Medycyna Wieku Podeszłego

Wydawnictwo Via Medica
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

Nefrologia i Dializoterapia Polska

Wydawnictwo Przegląd Lekarski
Prof. dr hab. Władysław Sułowicz

 

Ostry Dyżur

Wydawnictwo DANBERT
Prof. dr hab. Waldemar Hładki

 

Polish Journal of Neurology and  Neurosurgery

Wydawnictwo Elsevier Urban&Partner
Prof. dr hab. Andrzej Szczudlik

 

Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej

Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
Prof. dr hab. Anetta Undas

 

Przegląd Lekarski

Wydawnictwo Przegląd Lekarski
Prof. dr hab. Władysław Sułowicz

 

Psychiatria i Psychoterapia

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Dr Jerzy A. Sobański

 

Psychiatria Polska

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Prof. dr hab. Dominika Dudek

 

Psychoterapia

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Dr hab. Mariusz Furgał

 

Public Health

Openventio Publishers
Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

 

World Journal of Medical Images, Videos and Cases

World Journal of Medical Images, Videos and Cases Editorial Office
Dr Piotr Kochan

 

Z Zagadnień Nauk Sądowych

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych
Prof. dr hab. Józef K. Gierowski

 

Zakażenia

Wydawnictwo Twoje Zdrowie
Prof. dr hab. Małgorzata Bulanda

 

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Cezary Włodarczyk