Czasopisma drukowane

 • Katalog Komputerowy Zbiorów Bibliotek UJ
  Aby rozpocząć wyszukiwanie w katalogu należy wybrać kategorię "Tytuł czasopisma".
   
 • Katalog kartkowy zbiorów Biblioteki Medycznej
  dostępny w siedzibie BM, pozwala odszukać zasoby jeszcze niewprowadzone do katalogu komputerowego.
   
 • Katalog Biblioteki Narodowej
  Lokalizuje tytuły czasopism drukowanych dostępnych w Polsce.
   
 • Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych
  Lokalizuje tytuły czasopism drukowanych dostępnych w sieci polskich bibliotek medycznych, w tym Biblioteki Medycznej UJ (Kr) od 1993 r.
   
 • KaRo
  Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich – dodatkowe narzędzie ułatwiające poszukiwania pozycji niedostępnych w zbiorach bibliotecznych UJ CM.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji Zapytaj bibliotekarza