Bazy danych

Nazwa bazy Dostęp Uwagi
Access Medicine Szczegóły Dostęp ograniczony
Access Surgery Szczegóły Dostęp ograniczony
AGRO Szczegóły Ogólnodostępne
AIDSinfo Szczegóły Ogólnodostępne
ARIANTA Szczegóły Ogólnodostępne
Baza biogramów Szczegóły Ogólnodostępne
Baza producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego Szczegóły Ogólnodostępne
Bazy OPI Szczegóły Ogólnodostępne
Bibliografia UJ CM Szczegóły Ogólnodostępne Użyteczne informacje
Bibliografie dorobku uczelni i instytutów medycznych Szczegóły Ogólnodostępne
BioMed Central Szczegóły Ogólnodostępne
Chemical Abstracts – SciFinder Szczegóły Dostęp ograniczony
DART-Europe E-theses Portal Szczegóły Ogólnodostępne
Elibrary Szczegóły Dostęp ograniczony
Embase Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
Essential Science Indicators Szczegóły Dostęp ograniczony
Global Health Observatory (GHO) Szczegóły Ogólnodostępne
Google Scholar Szczegóły Ogólnodostępne
HealthMash Szczegóły Ogólnodostępne
HONselect Szczegóły Ogólnodostępne
Ibuk Szczegóły Dostęp ograniczony
InCites Szczegóły Dostęp ograniczony
Journal Citation Reports Szczegóły Dostęp ograniczony
MEDLINE - ISI Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
MEDLINE - EIFL Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
MEDLINE - Ovid Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
MEDLINE - PubMed Szczegóły Ogólnodostępne Użyteczne informacje
Medtube Szczegóły Ogólnodostępne
Micromedex Solutions Szczegóły Dostęp ograniczony
Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) Szczegóły Ogólnodostępne
OECD Health Statistics Szczegóły Dostęp ograniczony
Pełnotekstowa Baza Prac Doktorskich UJ CM Szczegóły Dostęp ograniczony
Polska Bibliografia Lekarska Szczegóły Dostęp ograniczony
ProQuest Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
Reaxys Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
SciVal Szczegóły Dostęp ograniczony
Scopus Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
Teacher Reference Center Szczegóły Ogólnodostępne
The Cochrane Library Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
TRIP Database Szczegóły Ogólnodostępne
UpToDate Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
Web of Science Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje

Zobacz również Polecane serwisy