Bazy danych

Nazwa bazy Dostęp Uwagi
Access Medicine Szczegóły Dostęp ograniczony  
Access Surgery Szczegóły Dostęp ograniczony  
AGRO Szczegóły Ogólnodostępne  
AIDSinfo Szczegóły Ogólnodostępne  
ARIANTA Szczegóły Ogólnodostępne  
Baza biogramów Szczegóły Ogólnodostępne  
Baza producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego Szczegóły Ogólnodostępne  
Bazy OPI Szczegóły Ogólnodostępne  
Bibliografia UJ CM Szczegóły Ogólnodostępne Użyteczne informacje
Bibliografie dorobku uczelni i instytutów medycznych Szczegóły Ogólnodostępne  
BioMed Central Szczegóły Ogólnodostępne  
Chemical Abstracts – SciFinder Szczegóły Dostęp ograniczony  
DART-Europe E-theses Portal Szczegóły Ogólnodostępne  
Elibrary Szczegóły Dostęp ograniczony  
Embase Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
Essential Science Indicators Szczegóły Dostęp ograniczony  
Global Health Observatory (GHO) Szczegóły Ogólnodostępne  
Google Scholar Szczegóły Ogólnodostępne  
HealthMash Szczegóły Ogólnodostępne  
HONselect Szczegóły Ogólnodostępne  
Ibuk Szczegóły Dostęp ograniczony  
InCites Szczegóły Dostęp ograniczony  
Journal Citation Reports Szczegóły Dostęp ograniczony  
MEDLINE - ISI Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
MEDLINE - EIFL Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
MEDLINE - Ovid Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
MEDLINE - PubMed Szczegóły Ogólnodostępne Użyteczne informacje
Medtube Szczegóły Ogólnodostępne  
Micromedex Solutions Szczegóły Dostęp ograniczony  
Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) Szczegóły Ogólnodostępne  
OECD Health Statistics Szczegóły Dostęp ograniczony  
Pełnotekstowa Baza Prac Doktorskich UJ CM Szczegóły Dostęp ograniczony  
Polska Bibliografia Lekarska Szczegóły Dostęp ograniczony  
ProQuest Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
Reaxys Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
SciVal Szczegóły Dostęp ograniczony  
Scopus Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
Teacher Reference Center Szczegóły Ogólnodostępne  
The Cochrane Library Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
TRIP Database Szczegóły Ogólnodostępne  
UpToDate Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje
Web of Science Szczegóły Dostęp ograniczony Użyteczne informacje

 

Zobacz również Polecane serwisy