Jak korzystać z katalogu komputerowego

Biblioteka Medyczna wraz z Biblioteką Jagiellońską i siecią podległych bibliotek od 1998 r. tworzy jedną bazę katalogową w systemie bibliotecznym VIRTUA. Jeśli szukamy pozycji wydanej przed 1998 r. trzeba przejrzeć zarówno katalog komputerowy, jak i tradycyjny.

Wyszukiwanie publikacji

Aby wyszukać dokumenty w Katalogu Komputerowym musimy wprowadzić jedną z danych:

 • autora (współautora, redaktora, tłumacza)
 • tytuł (książki, czasopisma, serii)
 • hasło przedmiotowe

Wyszukiwanie można zawęzić, na przykład tylko do jednej biblioteki sieci poprzez skorzystanie z funkcji ZDEFINIUJ FILTROWANIE.
Aby sprawdzić, czy egzemplarze potrzebnej nam książki lub czasopisma są dostępne należy:

 1. wyszukać publikację
 2. kliknąć w  EGZEMPLARZE przy wybranym tytule - sprawdzić informacje: LOKALIZACJA poszczególnych egzemplarzy, STATUS udostępniania (np. dostępny lub wypożyczony w danej chwili)
 3. jeśli egzemplarz ma status "dostępny" - można go zamówić do wypożyczalni lub czytelni

Okienko ZAMÓW / REZERWUJ oznacza, że dany egzemplarz można zamówić zdalnie poprzez kliknięcie w nie.
Komunikat "Zamawianie elektroniczne nieaktywne" oznacza, że funkcja zdalnego zamawiania nie jest jeszcze dostępna w danej bibliotece. W takim przypadku należy zamówić pozycję pisemnie na miejscu w bibliotece, która ją posiada.
Uwaga "Nie wypożycza się" przy egzemplarzu Czytelni oznacza, że z tego egzemplarza można skorzystać tylko na miejscu.

Wyszukiwanie przez temat publikacji
Gdy nie znamy autora ani tytułu książki lub szukamy wszystkich pozycji na dany temat korzystamy z wyszukiwania przez hasła przedmiotowe.
Narzędziem służącym opisowi treści jest polska wersja amerykańskiego języka haseł przedmiotowych MeSH (Medical Subject Headings). Język ten składa się z haseł i określników.
Do opisu tematu publikacji może być użyte hasło proste, np.
Stenty
Polimorfizm genetyczny
Uraz reperfuzyjny mięśnia sercowego
W przypadku bardziej szczegółowych publikacji używa się haseł rozwiniętych, w których temat zostaje zawężony przy pomocy określnika, np.
Stenty -- przeciwwskazania
Polimorfizm genetyczny -- wpływ środków chemicznych
Uraz reperfuzyjny mięśnia sercowego -- patofizjologia

Dodaje się także nazwy geograficzne i typ publikacji, np. Dysertacje i rozprawy akademickie, Atlasy, Wytyczne postępowania klinicznego.
Jeżeli wpisany termin nie jest w katalogu używany - system odeśle nas do formy używanej.

Oryginalna wersja MeSH dostępna jest na stronie: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

Zdalne zamawianie
Zamówienie jest możliwe po uprzednim zalogowaniu w bazie katalogowej (link Konto Czytelnika). Należy wpisać numer karty bibliotecznej i PESEL. Zamawiać może Czytelnik, który ma konto ważne w danym roku akademickim. Ponadto Konto Czytelnika nie może być w chwili zamawiania obciążone (na przykład przez przetrzymane książki lub nieuregulowane płatności). Po wyszukaniu potrzebnej pozycji należy kliknąć w okienko ZAMÓW / REZERWUJ. Ważne w trakcie zamawiania jest prawidłowe wskazanie miejsca odbioru publikacji: Wypożyczalnia (gdy chcemy wypożyczyć książkę do domu) lub Czytelnia (gdy chcemy czytać na miejscu w czytelni). Po zakończeniu pracy należy wylogować się z systemu - pozostawienie otwartego konta na dostępnym dla innych komputerze grozi ingerencją osób trzecich.
Uwaga "Zamawianie elektroniczne nieaktywne" oznacza, że funkcja zdalnego zamawiania nie jest dostępna w danej bibliotece. W takim przypadku należy zamówić pozycję pisemnie na miejscu w bibliotece, która ją posiada.
Uwaga "Nie wypożycza się" przy egzemplarzu Czytelni oznacza, że z tego egzemplarza można skorzystać tylko na miejscu.

Zdalne rezerwowanie egzemplarzy wypożyczonych
Jeśli brak dostępnych egzemplarzy potrzebnego dzieła można pozycję zarezerwować (zapisać się do kolejki oczekujących na zwrot) również poprzez okienko ZAMÓW / REZERWUJ. Rezerwacja nie zostanie przyjęta, gdy czas oczekiwania na podręcznik będzie dłuższy niż 150 dni. Prosimy o anulowanie rezerwacji pomyłkowych lub już nieaktualnych (funkcja na ekranie Konto Czytenika).

Sprawdzenie stanu konta czytelnika
Na stronie Katalogu Komputerowego należy wybrać link Konto Czytelnika i wpisać numer konta (z karty bibliotecznej) oraz hasło, którym jest PESEL. Ukaże się lista zamówionych, zarezerwowanych i wypożyczonych pozycji wraz z terminem zwrotu. Funkcja dotyczy tylko operacji dokonanych przez system komputerowy. Po zakończeniu pracy należy wylogować się z systemu.

Wyszukiwanie w katalogu online prac doktorskich z poszczególnych dziedzin biomedycyny

Aby wyszukać prace doktorskie z konkretnej dziedziny należy:

 1. W Menu katalogu kliknąć przycisk Wyszukiwanie i wybrać:  Wyszukiwanie według słów oraz operatory I,
 2. W oknie dialogowym Typ wyszukiwania wybrać : wszystko,
 3. Do okna dialogowego Terminy skopiować hasło z załączonego wykazu dziedzin
 4. Do następnego okna dialogowego Terminy wpisać: doktorska
 5. Kliknąć: szukaj

W strategii wyszukiwawczej można łączyć dwa terminy, np. "endokrynologia" i "pediatria" do wyszukania prac z zakresu endokrynologii dziecięcej.

W tym celu należy skopiować (z wykazu) drugie hasło do kolejnego okna dialogowego Terminy.

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej BM

tel. 12 657 23 10

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-20
8-20
8-16
8-20
8-20
9-15