Zakupy samodzielne – procedury i inne ważne informacje

 • Zakupu należy dokonać zgodnie z zasadami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum (odwołanie do podstaw prawnych).
   
 • Kupujący ma obowiązek dostarczyć do biblioteki komplet książek wraz z właściwie opisaną fakturą. Faktura i jej opis
 • Wymagania dla różnych form płatności faktur
  • Faktura płatna przelewem powinna być dostarczona do Biblioteki przynajmniej 3 dni robocze przed upływem terminu płatności.
  • Jeśli zapłaty dokonano kartą kredytową, przekazem pocztowym lub gotówką faktura powinna być dostarczona do Biblioteki najpóźniej 3 dni po dokonaniu zapłaty.
   W opisie (na odwrocie faktury) należy podać imię i nazwisko oraz numer konta, na który mają być zwrócone pieniądze.
 • W przypadku samodzielnych zakupów e-booków na urządzenia mobilne, konieczne jest uzupełnienie opisu faktury o numer inwentarzowy sprzętu zarejestrowanego w UJ CM, na który załadowane zostały materiały. Zakupy na prywatne urządzenia nie są respektowane.
 • Jeśli zakup dotyczy większej ilości tego samego tytułu publikacji zaplanowanych do rozdawnictwa (np. nagrody, darowizny etc.) prosimy o dostarczenie wraz z fakturą tylko jednego egzemplarza. Przekazany egzemplarz po opracowaniu katalogowym pozostaje w zbiorach Biblioteki Medycznej i może być wypożyczany.

Kontakt

Biblioteka Medyczna UJ CM

ul. Medyczna 7
30-688 Kraków
tel. 12 658 02 72, 12 433 27 78
sekretariat@bm.cm-uj.krakow.pl

Zakup książek
tel. 12 658 72 56; 12 433 27 79
gromadzenieksiazki@bm.cm-uj.krakow.pl

Prenumerata czasopism
tel. 12 658 72 56; 12 433 27 79
czasopisma@bm.cm-uj.krakow.pl