Pisemne zapotrzebowanie skierowane do biblioteki

Zamówienie pozycji książkowych może być dostarczone pocztą elektroniczną (skan zamówienia), osobiście, lub faksem Wzór zamówienia.

Uprzejmie informujemy, że Biblioteka Medyczna wybiera najtańszego dostawcę, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w razie konieczności sporządza wniosek o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne i zajmuje się wszystkimi formalnościami dotyczącymi faktur.

Czas oczekiwania na zamówione pozycje uzależniony jest od dostępności książek. W przypadku książek zagranicznych czas ich sprowadzenia to 2-4 tygodnie. Czas opracowania to 1-2 dni. W przypadku przygotowywania wniosku do Działu Zamówień Publicznych UJ CM należy wziąć pod uwagę, że DZP ma 1 tydzień na rozpatrzenie wniosku.


Ważne!

Przy składaniu zamówień w IV kwartale roku (zwłaszcza książek zagranicznych) należy wziąć pod uwagę, że czas realizacji i rozliczenie zakupu może zostać domknięte dopiero w nowym roku kalendarzowym.

Kontakt

Biblioteka Medyczna UJ CM

ul. Medyczna 7
30-688 Kraków
tel. 12 658 02 72, 12 433 27 78
sekretariat@bm.cm-uj.krakow.pl

Zakup książek
tel. 12 658 72 56; 12 433 27 79
gromadzenieksiazki@bm.cm-uj.krakow.pl

Prenumerata czasopism
tel. 12 658 72 56; 12 433 27 79
czasopisma@bm.cm-uj.krakow.pl