Przewodnik dla pracownika UJ

 

Prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Medycznej nabywa się z chwilą założenia konta bibliotecznego oraz uaktywnienia karty bibliotecznej.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w Bibliotece Medycznej oraz podpisania oświadczenia o jego znajomości.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia bibliotecznego na platformie e-learningowej Moodle (wersja testowa). Aby skorzystać ze szkolenia należy zalogować się jako "GOŚĆ".

moodle

 

Ważne ! (dla pracowników UJ CM)

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2015 roku wszystkie kupowane samodzielnie przez pracowników i zamawiane do zakupu materiały biblioteczne - po ich opracowaniu katalogowym - będą wypożyczane na indywidualne konta biblioteczne w ramach tzw. wypożyczeń długoterminowych.

W tym celu pracownicy Biblioteki Medycznej będą systematycznie zakładać  i uaktualniać w systemie bibliotecznym Virtua konta, które umożliwią zamawianie do wypożyczeń wybranych pozycji.

Konta biblioteczne ułatwią  także dostęp do licznych zasobów  oraz usług oferowanych przez Bibliotekę Medyczną przez extranet i serwer Proxy. 

Konta pracownicze założone w bazie systemu VIRTUA są ważne przez cały okres pracy w UJ, również po przejściu na emeryturę.

Zapisy do Biblioteki

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zapisy do Biblioteki Medycznej prowadzone są również online poprzez system formularzy elektronicznych.
Uprzejmie informujemy, że aktywacja konta online nie następuje automatycznie, po weryfikacji danych użytkownik otrzyma szczegółowe instrukcje na podany adres poczty elektronicznej. Każdy użytkownik w momencie wypożyczenia dzieł otrzyma dodatkowo kartę biblioteczną z informacją o numerze własnego konta.

Wysłanie formularza zapisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości regulaminu Biblioteki Medycznej i akceptacją wszystkich jego przepisów.

Formularze online wypełniają wyłącznie użytkownicy, którzy posiadają uprawnienia do wypożyczeń na zewnątrz.
Aktywacja konta nie następuje automatycznie; po weryfikacji danych użytkownik otrzyma szczegółowe instrukcje na podany adres poczty elektronicznej.

 

Formularz ustanowienia i aktywacji konta bibliotecznego dla pracownika naukowo-dydaktycznego UJ CM

Formularz ustanowienia i aktywacji konta bibliotecznego dla pracownika naukowo-technicznego lub administracyjnego UJ CM

 

Przy zapisie do Biblioteki konieczne jest okazanie dowodu osobistego.
Pracownicy UJ swoje konta biblioteczne zakładają w Bibliotece Jagiellońskiej lub własnej bibliotece wydziałowej. Konta te są w Bibliotece Medycznej jedynie aktywowane.

 

Karta biblioteczna

Karta biblioteczna wydana przez Bibliotekę Medyczną upoważnia też do korzystania ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej na zasadach określonych w jej regulaminie.

Aktywacja konta jest bezpłatna. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej kosztuje 15 zł.

Wypożyczenia na zewnątrz

Limit wypożyczonych i zarejestrowanych na koncie użytkownika dzieł nie może przekraczać:

 • 40 tytułów dla pracowników naukowych UJ CM,
 • 20 tytułów dla pracowników naukowych pozostałych wydziałów UJ,
 • 5 tytułów dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi UJ (w tym UJ CM).

W uzasadnionych okolicznościach Dyrektor lub osoby upoważnione mogą udzielić zezwolenia na wypożyczenie większej ilości dzieł.

 

Czas wypożyczenia dzieł uzależniony jest od kategorii egzemplarza i statusu użytkownika.

 • Dla pracowników naukowych i doktorantów UJ CM:
  • wypożyczenia długoterminowe dzieł zakupionych z budżetów jednostek i programów - od 1 roku do 5 lat z możliwością prolongaty,
  • wypożyczenia z księgozbioru dydaktycznego i magazynów druków zwartych – 3 miesiące z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.
 • Dla pracowników naukowych i doktorantów UJ oraz innych jednostek naukowych Krakowa – 3 miesiące z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

 

Prolongata terminu zwrotu wypożyczonych materiałów

Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe, gdy nie ma na to dzieło zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. Prolongaty można dokonać samodzielnie, z pozycji konta użytkownika przed upływem terminu zwrotu, osobiście w Wypożyczalni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wypozyczenia@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Zamawianie materiałów do wypożyczenia

Zamówienie materiałów z katalogu komputerowego jest możliwe po zalogowaniu w bazie katalogowej z dowolnego komputera. 
Zobacz również Jak korzystać z katalogu komputerowego

Realizacja zamówionych dzieł z magazynów Biblioteki nie powinna przekroczyć 1 godziny. W okresach szczególnego nasilenia ruchu czytelniczego czas realizacji może ulegać zmianom.

Przetrzymanie wypożyczonego dzieła skutkuje zablokowaniem konta czytelnika, co uniemożliwia zamówienie i rezerwację kolejnych dzieł.

Aby zamówić książkę z katalogu kartkowego należy wyszukać ją według autora, tytułu lub tematu, wypełnić druk zamówienia podając sygnaturę (numer w prawym górnym roku karty katalogowej) i oddać zamówienie bibliotekarzowi w Wypożyczalni.

 

Odbiór zamówionych do czytelni/wypożyczalni materiałów

Materiały biblioteczne zamówione elektronicznie (ze statusu: Dostępny) czekają na użytkownika 3 dni robocze.

W przypadku materiałów rezerwowanych (ze statusu: Wypożyczony) - 5 dni, liczone od dnia wysłania przez system powiadomienia, informującego użytkownika o możliwości odbioru dzieła, tj. po oddaniu go przez poprzedniego użytkownika.

 

Odbiór opracowanych i/lub przekazywanych do opracowania materiałów bibliotecznych

Odbiór opracowanych materiałów lub przekazywanie większej partii książek do opracowania może być zrealizowane następująco:

 1. Osobiście, w godzinach funkcjonowania biblioteki (ul. Medyczna 7, Wypożyczalnia na parterze budynku Biblioteki, tj. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-19.00, w środy w godz. 8: 00 – 16: 00 oraz soboty w godz. 9:00 – 15:00).
 2. Zamówienie transportu z biblioteki (standardowo książki rozwożone są do sekretariatów poszczególnych jednostek organizacyjnych we wtorki w godz. 8.00-15.00).
 3. Książki mogą być również dostarczone i odbierane osobiście w trzech agendach Biblioteki Medycznej tj. w Instytucie Stomatologii (ul. Montelupich 4), Instytucie Zdrowia Publicznego (ul. Grzegórzecka 20) oraz Instytucie Pielęgniarstwa (ul. Michałowskiego 12) w godzinach funkcjonowania tych bibliotek.

 

Zwrot i kary za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

W razie przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych dzieł użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika, w wysokości ustalonej przez dyrektora Biblioteki Medycznej (stosownie do zasad i opłat obowiązujących w Bibliotece Jagiellońskiej). Nagminne przekraczanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów pociąga za sobą czasowe, względnie trwałe, pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów i usług.

W celu wyegzekwowania zwrotu dzieł Biblioteka zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę postępowania sądowego.

 

Zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im dzieł. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy zgłosić je przy odbiorze dzieła. Użytkownicy odpowiadają materialnie za zagubienie lub uszkodzenie udostępnionych dzieł i nie mogą ich przekazywać innym osobom lub instytucjom.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia dzieł użytkownik jest zobowiązany:

 • odkupić egzemplarz tego samego dzieła i tego samego lub najnowszego wydania oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła zgodnie z § 38 Regulaminu, lub
 • zapłacić za zagubione lub zniszczone dzieło unikalne, niedostępne w kraju, kwotę odpowiadającą jego trzykrotnej rzeczywistej wartości oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła zgodnie z § 38 Regulaminu, lub
 • dostarczyć inne dzieło (dzieła) dostępne na rynku i poszukiwane przez Bibliotekę oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła zgodnie z § 38 Regulaminu, lub
 • zwrócić koszt sporządzenia odbitki reprograficznej i jej oprawy oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła zgodnie z § 38 Regulaminu.
 

Decyzję każdorazowo podejmuje bibliotekarz dyżurujący w Wypożyczalni lub inny wyznaczony pracownik Biblioteki.

Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.

Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Korzystanie ze zbiorów na miejscu odbywa się na podstawie zasad regulaminowych.

Do dyspozycji użytkowników pozostaje Czytelnia Ogólna, Czytelnia Zasobów Elektronicznych. Prawo do korzystania ze zbiorów w czytelniach ma każdy, po przedłożeniu karty bibliotecznej.

W czytelniach udostępnia się zbiory Biblioteki oraz dzieła sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. W czytelniach jest wolny dostęp do półek.
Jeśli poszukiwanej pozycji nie ma w zbiorach czytelni można ją zamówić z magazynu. W tym celu należy wyszukać publikację w katalogu, złożyć zamówienie elektroniczne (z katalogu komputerowego), wybierając miejsce odbioru: Czytelnia. Czas realizacji do 1 godz.
W Czytelni Czasopism w wolnym dostępie do półek znajdują się czasopisma bieżące z ostatnich 2 lat, starsze roczniki należy zamówić z magazynu.

Komputerowe bazy danych, czasopisma elektroniczne oraz internetowe zasoby informacji medycznej udostępniane są w Czytelni Komputerowej. Może z nich korzystać każdy, lecz ograniczona ilość stanowisk komputerowych daje pierwszeństwo w korzystaniu pracownikom i studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wskazane jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu pod tel. 12 657 23 10; 12 433 27 76.
Wyniki wyszukiwania można zapisać na swoim nośniku.
Pracownicy i doktoranci Collegium Medicum mogą korzystać z baz danych również z komputerów w domu lub miejscu pracy.

Ponadto Biblioteka oferuje bezprzewodowy dostęp WiFi do swoich zasobów. Po uzyskaniu hasła dostępu od dyżurującego bibliotekarza można korzystać w czytelniach z własnych laptopów.

Korzystanie z licencjonowanych zasobów spoza sieci UJ CM

Dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci UJ CM odbywa się poprzez system autentykacji HAN (Hidden Automatic Navigation).

 

Instrukcja korzystania z zasobów elektronicznych spoza sieci UJ CM.

Szkolenia

Pracownicy informacji naukowej organizują szkolenia z zakresu wyszukiwania informacji z baz danych, czasopism elektronicznych oraz medycznych zasobów internetowych. Proponujemy spotkania w małych grupach lub indywidualnie, w godzinach otwarcia Biblioteki. Możliwe jest również zamówienie szkoleń w miejscu pracy użytkownika.

kontakt: tel. 12 657 23 10; 12 433 27 76
e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

Inne usługi dla pracowników UJ CM

Pracownikom UJ CM przysługuje ponadto prawo bezpłatnego korzystania z następujących usług:

 • skanowania zasobów bibliotecznych Biblioteki Medycznej po wcześniejszej rejestracji w systemie elektronicznej dystrybucji SDDE,
 • identyfikacji dostępu do źródeł informacyjnych w zasobach innych bibliotek,
 • indywidualnej konsultacji przy korzystaniu z elektronicznych zasobów biblioteki,
 • sporządzania analiz i pomiarów bibliometrycznych,
 • konsultacji przy wypełnianiu dokumentów, które wymagają podania danych bibliograficznych i bibliometrycznych.

Więcej w zakładce Usługi.

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej BM

tel. 12 657 23 10

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-15
8-20
8-15
8-20
8-15
 nieczynne