Usługi międzybiblioteczne

Wypożyczanie z zewnątrz

Biblioteka Medyczna sprowadza w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych materiały, których nie ma w żadnej bibliotece na terenie Krakowa. Usługi obejmują sprowadzenie książki lub kopii fragmentów (rozdziałów) książek oraz artykuły
z czasopism z bibliotek krajowych i zagranicznych. Udostępnianie sprowadzonych materiałów uzależnione jest od formy dostarczenia ich przez bibliotekę realizującą zamówienie tj.:

  • wypożyczone książki udostępniane są wyłącznie w Czytelni;
  • kopie kserograficzne - powiadamianie telefoniczne lub e-mailowe o możliwości odbioru;
  • kopie skan - przesyłanie plików na podany adres e-mail.

Wypożyczenia międzybiblioteczne wiążą się z koniecznością wykonania
przez bibliotekarzy dodatkowych prac z zakresu informacji naukowej. Wykonywane usługi to:

  • identyfikacja zasobów innych bibliotek,
  • weryfikowanie danych bibliograficznych.

Usługi te realizowane są bezpłatnie dla pracowników, doktorantów i studentów z kół naukowych UJ CM; dla pozostałych użytkowników są płatne.

Zamówienie na konkretny artykuł w bibliotekach zagranicznych realizowane jest najczęściej poprzez system: SUBITO.

Wypożyczanie na zewnątrz

Biblioteka Medyczna wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym krajowym
i zagranicznym na okres 30 dni. Zamiast wypożyczenia oryginału biblioteka może wykonać jego dokument wtórny - na koszt zamawiającego i z poszanowaniem prawa autorskiego. Koszty wysyłki zamówionych dokumentów pokrywa Biblioteka Medyczna, koszty przesyłki zwrotnej strona zamawiająca.

 

Praktyczne wskazówki:

  1. Zamówienia na sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek płatne gotówką prosimy składać osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
  2. Zamówienia przez pocztę elektroniczną można składać  jedynie w sytuacji,
    gdy możliwe jest podanie źródła finansowania.
  3. Dla pracowników UJ CM możliwe są zamówienia drogą elektroniczną. Stosujemy zasadę rozliczeń bezgotówkowych – w zamówieniu podaje się tylko źródło finansowania.

kontakt: tel. 12 657 14 66; 12 433 27 77
e-mail: wypozyczenia@bm.cm-uj.krakow.pl

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej BM

tel. 12 657 23 10

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-15
8-20
8-15
8-20
8-15
 nieczynne