Informacja naukowa

Usługi Oddziału Informacji Naukowej obejmują wsparcie przy wyszukiwaniu literatury oraz informacji z zakresu medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu. Konsultujemy dobór profili
i strategii wyszukiwawczych oraz pomagamy w tworzeniu alertów i kanałów RSS z baz danych i czasopism, a także w korzystaniu z oprogramowania Refworks, EndNote czy Mendeley,
a więc systemów, które służą do zarządzania referencjami bibliografii załącznikowej.

Główne zadania Oddziału to:

 • weryfikacja danych bibliograficznych
 • pomoc w wyszukiwaniu informacji w bazach danych, zasobach internetowych
  oraz innych źródłach informacji
 • przygotowywanie zestawień tematycznych
 • przygotowywanie analiz bibliometrycznych – szczegółowy opis w zakładce
  Bibliografia i bibliometria
 • potwierdzanie udziału w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących
  do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich – szczegółowy opis
  w zakładce Bibliografia i bibliometria

 

Udzielanie informacji:

ogólna informacja katalogowa i wypożyczenia tel. 12 657 14 66; 12 433 27 77
wypozyczenia@bm.cm-uj.krakow.pl
zdalna pomoc w tematycznym przeszukiwaniu katalogu, baz danych oraz w dostępie do licencjonowanych źródeł informacji tel. 12 657 23 10; 12 433 27 76
informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl
rezerwowanie terminów konsultacji i przygotowywania zestawień tematycznych tel. 12 657 23 10; 12 433 27 76
informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl


 

Dodatkowe wskazówki i uwagi:

Z uwagi na konieczność odpowiedniego precyzowania tematu w trakcie wyszukiwania, zestawienia tematyczne wykonuje się z udziałem zainteresowanego użytkownika,
po wcześniejszej rezerwacji terminu.

Osoba, która zleca opracowanie zestawienia, powinna wcześniej wypełnić formularz kwerendy.

KWERENDA TEMATYCZNA

Jeśli Biblioteka ma dostęp do wersji elektronicznej wyszukanego źródła informacji
– Użytkownik może tę publikację zgrać na pendrive lub przesłać na swoją pocztę elektroniczną; możliwe jest także otrzymanie tekstu publikacji w postaci wydruku. Jeżeli wyszukany artykuł jest dostępny w Bibliotece w wersji drukowanej, można
go zamówić korzystając z usługi SDDE.

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej BM

tel. 12 657 23 10

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-15
8-20
8-15
8-20
8-15
 nieczynne