Bibliografia i bibliometria

 • Analiza bibliometryczna UJ CM
  Moduł Analiza bibliometryczna usprawnia prace nad analizami przekrojowymi dla poszczególnych jednostek organizacyjnych CM, wydziałów i osób.
   
 • Rankingi UJ CM
  Moduł Rankingi pozwala m.in. na przeprowadzenie analiz porównawczych.
   
 • Analizy bibliometryczne indywidualnego dorobku naukowego przygotowywane są (w terminie około 2 tygodni) w dwóch wariantach: Wymagania CK 2009

  Warunkiem przygotowania analizy bibliometrycznej jest dostarczenie do Biblioteki (Oddział Informacji Naukowej) wykazu publikacji podpisanego przez kandydata. W wykazie należy zastosować podział na poszczególne typy publikacji zgodnie z załączonymi wzorami:

  Wzór wykazu publikacji (habilitacja)
  Wzór wykazu publikacji (tytuł prof.)

 • Potwierdzenia udziału w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich w trybie pozarezydenckim przygotowywane są w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl (12 657 23 10; 12 433 27 76). Podstawą przygotowania zaświadczenia jest przysłany do Biblioteki wykaz publikacji w czasopismach. Zaświadczenia dla pracowników UJ CM wystawiane są na podstawie bazy „Bibliografia UJ CM".

 • Web of Science
  Interdyscyplinarna baza bibliograficzna publikowana przez Thompson Reuters. Na jej podstawie przygotowywane są analizy bibliometryczne.
  Wchodząc na stronę Web of Science, z zakładki All Databases wybieramy bazę Web of Science Core Collection.
  Baza zawiera indeksy cytowań:
  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1945-present
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) --1956-present
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present
  • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science Humanities (CPCI-SSH) --1990-present.
 • Scopus
  Notuje ponad 47 milionów artykułów z 19 500 tytułów czasopism. Obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy, poza naukami humanistycznymi: medycynę, nauki przyrodnicze, rolnictwo, nauki ścisłe, nauki o Ziemi, nauki społeczne, psychologię, nauki ekonomiczne. Baza podaje literaturę załącznikową artykułów oraz ilość cytowań danego artykułu w bazie.
   
 • Mendeley
  Usługa online ułatwiająca opracowywanie bibliografii indywidualnego dorobku naukowego, tworzenie bibliografii załącznikowych według różnorodnych standardów, stylów i wymogów redakcyjnych oraz zarządzanie importem danych bibliograficznych z różnych baz i źródeł informacji naukowej.

  Więcej...

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej BM

 

tel. 12 657 23 10

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-20
8-20
8-16
8-20
8-20
9-15