Czasopisma

Czasopisma polskie

Czasopisma w aktualnej prenumeracie, dostępne w wersji drukowanej: *


Alkoholizm i Narkomania - ( nr z lat 2001-2006 dostęp online)
Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy (od 1994 roku)
Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich (od 1996 roku) (dostęp online)
Biuletyn Statystyczny GUS (od 1995 roku) (nr z lat 2003-2009 dostępne online)
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia (od 1993 roku) - (serwis infor.pl - dostęp online)
Gabinet Prywatny (od 1995 roku)
Informacja o sytuacji gospodarczej kraju (od 1996 roku) (dostęp online za lata 2005-2009)
Medycyna Pracy (od 1992 roku) (nr od 2001 roku dostępne w całości online)
Medycyna po Dyplomie (od 1994 roku)
Medycyna Praktyczna. Pediatria. (od 1992 roku)
Medycyna Środowiskowa (od 1999 roku)
Medycyna Wieku Rozwojowego (od 2003 roku) (nr z lat 2006-2007 dostępne online w całości)
Menedżer Zdrowia (od 2002 roku) (dostęp online do artykułów po zalogowaniu)
Organizacja i Kierowanie (od 1992 roku)
OSOZ (Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia - od 2009 r.)
Państwo i Prawo (od 1994 roku)
Personel i Zarządzanie (od 1996 roku)
Polityka Społeczna (od 1992 roku) (nr 2005-2008 dostępne online w całości)
Praca i Zabezpieczenie Społeczne (od 1992 roku)
Prawo i Medycyna (od 1999 roku)
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (od 1994 roku)
Problemy Polityki Społecznej (od 2002 roku)
Przegląd Epidemiologiczny (od 1992 roku) (nr z lat 2001-2007 dostępne online w całości)
Przegląd Organizacji (od 1992 roku)
Puls Medycyny (od 2008 r)
Rynek Zdrowia (od 2008 r) (dostęp online do artykułów po zalogowaniu)
Samorząd Terytorialny (od 1997 roku)
Służba Zdrowia (od 1992 roku)
Terapia. Uzależnienia i współuzależnienia
Zarządzanie na Świecie (od 1992 roku)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (dawniej: Humanizacja Pracy) (od 1992 roku) (rocznik 2003-2008 online)
Zdrowie i Zarządzanie (od 1999 roku do 2004)
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie od 2004 (nr 1/2003 online)
Zdrowie Publiczne (od 1991 roku) (dostępne online)
Żywienie Człowieka i Metabolizm (od 1999 roku)

 

Linki:

Polskie czasopisma medyczne online (baza tworzona przez Bibliotekę Medyczną UMK w Toruniu)

 

Inne polecane czasopisma:

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny (2005-2009 dostępne online)
Przegląd Lekarski (2007-2011 dostępne online)

 

Dostęp do czasopism:

Czasopisma w wersji drukowanej dostępne są na miejscu, w czytelni.


Osoby zainteresowane dostępem do czasopism znajdujących się w archiwum (sprzed roku 2008), proszone są o wcześniejszy kontakt z pracownikami biblioteki (ze względu na utrudniony dostęp do tych czasopism).

 

Czasopisma zagraniczne

Biblioteka IZP posiada dostęp on-line do tych samych czasopism zagranicznych, co Biblioteka Medyczna CMUJ. Korzystając z zakładki e-lokalizator można uzyskać dostęp do Listy czasopism elektronicznych od A do Z (dostępnych w sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego). Dostęp do pełnych tekstów czasopism w wersji elektronicznej możliwy jest bez konieczności logowania się - ze wszystkich komputerów sieci UJ.

Warunki dostępu do elektronicznych zasobów biblioteki spoza sieci uczelnianej:

1. Posiadanie aktywnego konta bibliotecznego

2. Przesłanie e-mailem na adres: wypozyczenia@bm.cm-uj.krakow.pl prośby o uruchomienie zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych z podaniem numeru karty bibliotecznej lub wypełnienie formularza http://www.bm.cm.uj.edu.pl/uslugi/zapisy

3. Aktywowanie konta Hidden Automatic Navigation (HAN) przez https://biblioteka.cm-uj.krakow.pl/bm/aktywacja_proxy

Uwaga!

Dotychczasowi użytkownicy Proxy UJ CM logujący się za pomocą numeru karty bibliotecznej powinni aktywować konto w HAN poprzez stronę: https://biblioteka.cm-uj.krakow.pl/bm/aktywacja_proxy

W celu prawidłowego działania systemu HAN należy usunąć wcześniejsze ustawienia Proxy UJ CM w przeglądarkach internetowych.

Osoby logujące się z adresu pocztowego w domenie ...@cm-uj.krakow.pl proszone są o kontakt z Biblioteką.

Informacji udzielają pracownicy Oddziału Wypożyczeń i Promocji Usług Bibliotecznych: tel.: 12 433 27 77; 12 657 14 66

email : wypozyczenia@bm.cm-uj.krakow.pl

Kontakt

Biblioteka Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM

ul. Grzegórzecka 20/ pokój 17
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 28 06, 07
e-mail: biblioteka.izp@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
9:00-16:00
9:00-17:00
9:00-16:00
9:00-17:00
9:00-16:00
9:00-14:00