Nowości w bibliotece

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z książkami zakupionymi do czytelni biblioteki IS:

 

  Innovative Technologies in Biomedicine.

  Ed.: Henryk Figiel, Aneta Undas, Grzegorz Gajos

  Kraków : Medycyna Praktyczna ; 2015

 

 

 

  Tomografia stożkowa w praktyce endodontycznej.

  Joanna Zarzecka et al.

  Katowice : Elamed ; 2015

 

 

 

 

  Patomorfologia dla stomatologów.

 Stefan Kruś, Ewa Skrzypek

 Otwock : Med Tour Press International ; 2015

 

 

 

  Peri-implantitis.

  Stefan Renvert, Jean-Louis Giovannoli

 Paris : Quintessence International ; 2012

 

 

 

 

 Indywidualna cefalometria.

 Dietmar Segner, Asbjorn Hasund 

 Otwock : Med Tour Press International ; 2015

 

 

 

 

  Kompendium wykonywania uzupełnień protetycznych.

  Red. Beata Dejak

  Otwock : Med Tour Press International ; 2014

 

 

 

 

 

 

 

W październiku 2015r. zostały zakupione do czytelni następujące pozycje:

 

 

 

 

 

 

 

  Grey Anatomia.Podręcznik dla studentów. T.1-3

  Richard L. Drake, A.Wayne Vogl, Adam W.M. Mitchell

  Wrocław : Elsevier ; 2015

 

 

 

 

  Chirurgia i onkologia głowy i szyi. T.2.

  Jatin Sah, Snehal Patel, Bhuvanesh Singh 

  Wrocław : Elsevier Urban & Partner ; 2014

 

 

 

 

  Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia    plastyczna

  Małgorzata Pietruska, Jan Pietruski 

  Lublin : Czelej ; 2014

 

 

 

  Chirurgia szczękowo-twarzowa

  Red. nauk. Leszek Kryst

  Warszawa : PZWL ; 2014

 

 

 

 

 

 

 

W czerwcu br. zostały zakupione do czytelni następujące pozycje:

 

 

 Lasery w stomatologii pod red. Elżbiety Dembowskiej.

 Lublin : Czelej ; 2015

 

 

 

 

 Plastyczno-Estetyczna Chirurgia Periodontologiczna

 i Implantologiczna.

 Otto Zuhr, Marc Hürzeler

 Warszawa: Kwintesencja ; 2015

 

 

 Twarz. Atlas anatomii klinicznej.

 Ralf R. Radlanski, Karl H.  Wesker

 Warszawa : Kwintesencja ; 2015

 

 

 

 Chirurgia i onkologia głowy i szyi. T.1

 Jatin Shah, Snehal Patel, Bhuvanesh Singh

 Wrocław : Elsevier Urban & Partner ; 2014

 

 

 

 Podstawy chirurgii stomatologicznej.

 Red.: Marzena Dominiak, Jan Zapała, Tomasz Gedrange

 Wrocław : Elsevier Urban & Partner ; 2014

 

 

 

         Publikacje zakupione w roku 2014 : 

 

 1. Stomatologia zachowawcza z endodoncją.

 Zarys kliniczny.

 Red.:Jańczuk Z., Kaczmarek U., Lipski M. 

 Warszawa : PZWL ; 2014

 

 

 2. Majewski S.W.:

 Współczesna protetyka stomatologiczna.

Podstawy  teoretyczne i praktyka kliniczna.

 Wrocław: Elsevier    Urban &Partner ; 2014

 

 

 3. Krocin A., Dargiewicz D., Grodner M.:

 Modelowanie w protetyce dentystycznej.

 Warszawa: PZWL ; 2010

 

 

 

 4. Samaranayake L.:

 Mikrobiologia dla stomatologów.

 Wrocław : Elsevier Urban & Partner ; 2014

 

 

 

 5. Sarnacka E.:

 Lekarz dentysta w systemie prawnym.

 Warszawa : PZWL ; 2014

 

 

 

6. Harty Endodoncja w praktyce klinicznej

Red. wyd. pol. Lipski M.

Wrocław : Elsevier ; 2013.

 

 

 

 7. Diagnostyka i leczenie chorób błony sluzowej jamy  ustnej.

 Pod red. Górskiej R.

 Otwock ; Med Tour Press Int. ; 2011

 

 

 

 8. Hagiwara Y.:

 Ilustrowany atlas protez stałych.

 Warszawa : Kwintesencja ; 2014

 

 

 

W pierwszej połowie roku do czytelni zostały zakupione następujące książki:


1. Renata Górska, Tomasz Konopka:

Periodontologia współczesna.

Otwock: Med Tour Press Int; 2013.

 

 

 

2. Michael Lewis, Richard Jordan:

Medycyna jamy ustnej.

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2013.

 

 

 

3. Rakosi Thomas, Graber Thomas, Śmiech-Słomkowska Grażyna (red):

Leczenie ortodontyczne i ortopedyczne wad zębowo-twarzowych.

Lublin:Czelej; 2011.


 

 

4. Stanisław W. Majewski, Mariusz Pryliński:

Rekonstrukcja protetyczna zębów po leczeniu endodontycznym.

Katowice:Elamed; 2013.

 

 

5. Stanisław W. Majewski, Mariusz Pryliński:

Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej.

Lublin: Czelej; 2013.

 

 

6.Tomaso Vercellotti:

Podstawy chirurgii piezoelektrycznej.

Warszawa: Kwintesencja; 2010.

 

 

 

7.Stomatologia dziecięca.Przypadki kliniczne.

Warszawa: Kwintesencja; 2011.

 

 

 

 

8.Daniel Brocard, Jean-Francois Laluque, Christian Knellesen:

Bruksizm.

Warszawa:Kwintesencja;2013.

 

 

 

9.Fouad Khoury:

Zabiegi augmentacyjne w implantologii.

Warszawa:Kwintesencja;2011.

 

 

 

10. Sandro Siervo :

Techniki szycia w chirurgii stomatologicznej.

Warszawa:Kwintesencja;2010

 

Godziny otwarcia

Poniedz.
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota 
 
 
 9:00-16:30
 9:00-15:30
 9:00-18:00
 9:00-15:30
 9:00-15:00
  nieczynne