Projekty realizowane w Bibliotece Medycznej w latach 1996-2013

2010–2013

 • Udział zespołu bibliotekarzy medycznych w realizacji kursów dla kadry dydaktycznej pt. „Kompetencje i umiejętności informacyjne" w ramach ogólnouczelnianego projektu „Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE
 • Udział zespołu BM w realizacji Zadania Badawczego SYNAT pt: "Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy" [Program strategiczny: Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nr Umowy SP/I/1/77065/10] realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński.

2009-2010
MedLibTrain - „Zostań profesjonalnym nauczycielem umiejętności informacyjnych – program doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy medycznych. Wspólny projekt polskich i norweskich bibliotekarzy medycznych" - dofinansowany ze środków EOG i norweskiego mechanizmu finansowego. W efekcie powstała publikacja w wersji polskiej MedLibTrain : zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych i angielskiej.

2000-2008
Realizacja szeregu projektów dofinansowanych z Centralnej Rezerwy Badań Własnych (Fundusz Rektora UJ CM) mających na celu kompleksowe wspomaganie serwisu informacji naukowej w sieci UJ CM:

 • wdrożenie systemu elektronicznego skanowania i dystrybucji dokumentów w oparciu o sieć komputerową
   
 • wdrożenie i zintegrowanie nowych narzędzi i technologii informacyjnych ze stronami www portalu Biblioteki – zarządzenie zasobami elektronicznymi, automatyczne pozyskiwanie i zasilanie danych w bibliografii dorobku piśmienniczego, linkowanie do pełnych tekstów
   
 • udostępnianie użytkownikom e-zasobów bibliotecznych z domu poprzez sieć PROXY oraz uruchomienie sieci bezprzewodowej w BM
   
 • elektroniczna archiwizacja wybranych czasopism w systemie SDDE i budowa jednolitej platformy udostępniania czasopism elektronicznych
   
 • budowa systemu archiwizacji i udostępniania prac doktorskich w oparciu o oprogramowanie ALFRESCO jako platformy biblioteki cyfrowej BM.

2000-2002
KORNIK – Ogólnopolski internetowy serwis informacji naukowej z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych dla lekarzy – projekt realizowany wspólnie z wydawnictwem Medycyna Praktyczna ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

1997–2006
Realizacja serii projektów dofinansowywanych ze środków Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (DOT):

 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji wolnego dostępu do półek wraz z planem optymalizacji dostępu do specjalistycznej informacji medycznej;
   
 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji bibliograficznej bazy danych dorobku naukowego pracowników Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
   
 • Retrospektywne opracowanie kolekcji medycznych zasobów w systemie VTLS i wdrożenia modułu elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów;
   
 • Inwentaryzacja retrospektywna starodruków wraz z opracowaniem centralnej informacji katalogowej w CM UJ;
   
 • Budowa jednolitej platformy udostępniania czasopism elektronicznych w sieci UJ.
   

1996–1997
Kapitalna modernizacja czytelń, stworzenie pracowni multimedialnej, zakupy nowych regałów i mebli bibliotecznych oraz instalacje nowoczesnych systemów monitorowania i zabezpieczenia zbiorów w ramach programu LIBRARIUS finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

 

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej BM

tel. 12 657 23 10

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-20
8-20
8-16
8-20
8-20
9-15