Historia i osiągnięcia Biblioteki

Historia


Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum swoje początki bierze z Biblioteki Wydziału Lekarskiego UJ. Według zachowanych źródeł jako osobna jednostka została wydzielona już w 1810r.
Biblioteka Medyczna w obecnym kształcie powstała wraz z Akademią Medyczną, powołaną 1.01.1950r. z odłączonych od Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego. Na jej siedzibę wyznaczono pomieszczenia w budynku Zakładu Historii Medycyny (ul. Kopernika 7). Biblioteka zatrudniała wówczas czterech pracowników, a na jej zbiory złożyły się książki pozyskane z Towarzystwa Lekarskiego oraz dary absolwentów Wydziału Medycznego UJ.

W 1956 r. Biblioteka została przeniesiona do lokalu w budynku Towarzystwa Lekarskiego (ul. Reja 4).

W 1978 r. Biblioteka została przeniesiona na ul. Św. Anny 3. Jednocześnie rozpoczęto budowę obecnej siedziby przy ul. Medycznej 7. Oddanie do użytku nowego budynku w Prokocimiu nastąpiło w czerwcu 1984 r., zaś przenoszenie zbiorów zakończono w styczniu roku następnego. Na początku lat osiemdziesiątych Biblioteka otrzymała także dodatkowe pomieszczenia przy ul. Jagiellońskiej 10, w których zlokalizowano czytelnię (lokal przy Jagiellońskiej został opuszczony w 1996 r.).

Lata dziewięćdziesiąte to niewątpliwie otwarcie nowego rozdziału w historii biblioteki.

W 1993 r., po ponad czterdziestu latach nauki medyczne wracają do Uniwersytetu Jagiellońskiego – likwidacji ulega Akademia Medyczna, powstaje zaś Collegium Medicum UJ. Biblioteka Główna Akademii Medycznej zmienia swoją nazwę na Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UJ.

Wtedy też rozpoczął się proces stopniowej komputeryzacji placówki, zintensyfikowany po 1996 roku.

Wyposażenie biblioteki w kolejne stanowiska komputerowe, instalacja lokalnej sieci internetu, a wreszcie zakupy elektronicznych czasopism i baz danych zmieniły jej oblicze.

W 1999 r. wprowadzono w Bibliotece komputerowy system katalogowania księgozbioru w systemie VTLS/VIRTUA, wspólny z Biblioteką Jagiellońską oraz rozpoczęto współpracę z NUKAT – Narodowym Uniwersalnym Katalogiem posadowionym w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym okresie rozpoczęto - we współpracy z Biblioteką Główną AM w Poznaniu - adaptowanie i wykorzystywanie języka haseł przedmiotowych MeSH (Medical Subject Headings).

Od 2005 r. prowadzone są prace nad wprowadzeniem wolnego dostępu do książek wg klasyfikacji NLM (National Library of Medicine).

 

Dyrektorzy Biblioteki Medycznej

  • 1956-1958  dr Zbigniew Kukulski
  • 1958-1960  mgr Zenobiusz Kozik
  • 1960-1980  mgr Zdzisław Słomiński
  • 1980-1996  mgr Władysław Szot
  • 1996 -         mgr Anna Uryga

 

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej BM

tel. 12 657 23 10

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-15
8-20
8-15
8-20
8-15
 nieczynne