Analiza bibliometryczna publikacji jednostek organizacyjnych Wydziałów UJ CM za lata 2013-2016

Zestawienie uwzględnia publikacje z afiliacją UJ oraz liczbę pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (2N) dla czterech lat łącznie. W obliczeniach przyjęto ustalone przez Rady Wydziałów zasady punktacji wykorzystane w arkuszach samooceny pracowników za rok 2016.

 

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej BM

 

tel. 12 657 23 10

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8:00-20:00
8:00-20:00
8:00-16:00
8:00-20:00
8:00-20:00
9:00-15:00