Publikacje pracowników UJ CM

Bibliograficzna baza danych Bibliografia UJ CM opracowywana jest przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej UJ CM (bibliografia@bm.cm-uj.krakow.pl; tel. 12 657 23 10; 12 433 27 76).

Obejmuje publikacje pracowników Uczelni, które powstały w okresie ich zatrudnienia w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum.

Jest kontynuacją wydawanej drukiem bibliografii "Annales Collegii Medici Universitatis Iagellonicae Cracoviensis".

Od 1998 r. publikacje rejestrowane są na bieżąco w udostępnianej online bazie komputerowej w systemie Expertus.

Opisy bibliograficzne publikacji sporządza się w oparciu o materiały znajdujące się w zbiorach Biblioteki oraz materiały oryginalne i odbitki prac, które dostarczają poszczególne jednostki organizacyjne UJ CM.

Przy opisach bibliograficznych zamieszcza się informację o wartości wskaźników:

1. Impact Factor (wartość z danego roku)
2. Punktacja KBN/MNiI/MNiSW
3. Index Copernikus

Baza Bibliografia UJ CM jest podstawą do tworzenia corocznych raportów o publikacjach dla ministerstwa, dla władz Uczelni i rankingów międzyuczelnianych.

Pomocna jest również przy sporządzaniu analiz bibliometrycznych indywidualnego dorobku naukowego pracowników UJ CM.

Zasady sporządzania wykazu publikacji

Oświadczenie o ilości arkuszy wydawniczych 

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej BM

 

tel. 12 657 23 10

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-20
8-20
8-16
8-20
8-20
9-15