Bibliografia i bibliometria

 • Analiza bibliometryczna UJ CM
  Moduł Analiza bibliometryczna usprawnia prace nad analizami przekrojowymi dla poszczególnych jednostek organizacyjnych CM, wydziałów i osób.
   
 • Rankingi UJ CM
  Moduł Rankingi pozwala m.in. na przeprowadzenie analiz porównawczych.
   
 • Analizy bibliometryczne indywidualnego dorobku naukowego przygotowywane są (w terminie około 2 tygodni) w dwóch wariantach: Wymagania CK 2009

  Warunkiem przygotowania analizy bibliometrycznej jest dostarczenie do Biblioteki (Oddział Informacji Naukowej) wykazu publikacji podpisanego przez kandydata. W wykazie należy zastosować podział na poszczególne typy publikacji zgodnie z załączonymi wzorami:

  Wzór wykazu publikacji (habilitacja)
  Wzór wykazu publikacji (tytuł prof.)

 • Potwierdzenia udziału w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich w trybie pozarezydenckim przygotowywane są w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl (12 657 23 10; 12 433 27 76). Podstawą przygotowania zaświadczenia jest przysłany do Biblioteki wykaz publikacji w czasopismach. Zaświadczenia dla pracowników UJ CM wystawiane są na podstawie bazy „Bibliografia UJ CM".

 • Web of Science

  Interdyscyplinarna baza bibliograficzna wydawana przez Clarivate Analytics. Na jej podstawie przygotowywane są analizy bibliometryczne.

  Dla sprawdzenia liczby cytowań wybieramy bazę Web of Science Core Collection.

  Baza zawiera indeksy cytowań:

     Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1945-present

     Social Sciences Citation Index (SSCI) --1956-present

     Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present

     Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present

    Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present

     Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2010-present

     Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2010-present

     Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present

     Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) --2010-present

     (Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)

     Index Chemicus (IC) --2010-present

 • Scopus
  Notuje  artykuły z 22 800 czasopism. Obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy, poza naukami humanistycznymi: medycynę, nauki przyrodnicze, rolnictwo, nauki ścisłe, nauki o Ziemi, nauki społeczne, psychologię, nauki ekonomiczne. Baza podaje literaturę załącznikową artykułów oraz ilość cytowań danego artykułu w bazie.
   
 • Mendeley
  Usługa online ułatwiająca opracowywanie bibliografii indywidualnego dorobku naukowego, tworzenie bibliografii załącznikowych według różnorodnych standardów, stylów i wymogów redakcyjnych oraz zarządzanie importem danych bibliograficznych z różnych baz i źródeł informacji naukowej.

  Więcej...

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej BM

 

tel. 12 657 23 10

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-20
8-20
8-16
8-20
8-20
9-15